Lisätietoa palveluista

Fysioterapia

NonaFysion fysioterapiapalvelujen periaatteena on tuottaa laadukasta, asiakaslähtöistä ja yksilöllistä fysioterapiaa. Palvelua tarjotaan kotikäynteinä asiakkaan kotiin tai muuhun toimintaympäristöön. Toteutus voi olla asiakkaalle tutussa ympäristössä, kuntosalilla, lenkkipolulla, uimahallissa tai vaikka palvelutalossa. Fysioterapia voi sisältää esim. terapeuttista harjoittelua, liike- ja liikkuvuusharjoittelua, mobilisointia, toimintakyvyn testausta. Palvelu toteutetaan asiakkaan yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Fysioterapiaan tullaan usein lääkärin lähetteellä, mutta yhä useammin ihmiset hakeutuvat fysioterapiaan myös ilman lähetettä. Lääkärin lähetteellä tulevat saavat terapiasta Kelakorvauksen.

Fysioterapiassa käytetyt hoitomuodot pohjautuvat kliiniseen tutkimiseen ja palvelun sisältö ja
toteutus suunnitellaan aina yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Fysioterapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapia sisältää yksilöllisen tutkimuksen ja arvion kivun tai toimintakyvyn alentumisen aiheuttajasta/syystä. Arvion perusteella fysioterapia suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan.

Osana fysioterapiaa voidaan käyttää kivunhoitomenetelmiä mm. manuaalista terapiaa, hierontaa, sähkö- tai laserhoitoja ja kinesioteippausta.

Yksilöterapiat itse maksavana tai kunnan maksusitoumuksella.

Kotikuntoutus

Toimintakykyarviot ja testit, MMSE-muistitestit, verenpaineen mittaus, ravinto-ohjaus.

Soveltuu esimerkiksi ikääntyneelle ja muistisairaalle kotona pärjäämisen tueksi sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Kotikuntoutuksella pyritään asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen, sekä palvelutarpeen vähenemiseen. Tällöin kotona voi asua mahdollisimman pitkään, kun elämänlaatu ja turvallisuuden tunne lisääntyvät. Tutussa ympäristössä tapahtuva kuntoutus on turvallista ja helpottaa harjoitteiden siirtämistä osaksi arkea.

Kotikuntoutus voi sisältää liikunnan ja liikkumisen ohjausta ja neuvontaa, toimintakyvyn testausta, lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua, kävelyä vahvistavia harjoitteita, porras- ja maastoharjoittelua sekä etäkuntoutusta. Tarvittaessa kuntoutuksessa voidaan hyödyntää myös kivunlievityshoitoja ja hierontaa. Kuntoutukseen sisältyy apuvälitarpeen kartoitus ja käytön ohjaus sekä mahdollisten asunnonmuutostöiden arviointi. Itsenäisen harjoittelun tueksi saat yksilölliset, kuvalliset ohjeet. Kaikilla käynneillä pyritään tiiviiseen yhteistyöhön omaisten ja läheisten kanssa.

Kotikuntoutus koostuu alkuarvioinnista, tavoitteiden asettamisesta, kotikuntoutussuunnitelman teosta, kotikuntoutuksen toteutuksesta, loppuarvioinnista sekä jatkosuunnitelman tekemisestä ja toteuttamisen järjestämisestä. Kuntoutus voidaan toteuttaa fysioterapialähetteellä tai ilman.

Kuntoutuksen kesto yleensä 4-6 viikkoa.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi:

 • itsenäinen pukeutuminen/peseytyminen
 • ​omatoiminen siirtyminen pyörätuolista vuoteeseen
 • pyörätuolilla liikkujasta kuntoutuminen rollaattorin käyttäjäksi
 • porraskävelyn mahdollistuminen
 • itsenäinen ulkoilu

Kotipalvelu

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voi saada kodissa asuvien henkilöiden hyväksi tehdyistä hoiva- ja huolenpitopalveluista. Palveluista voi kotitalousvähennyksenä vähentää 40% maksetusta työkorvauksesta, mikäli palveluun ei ole saatu muuta yhteiskunnan tukea. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä 2250€. Vähennyksen omavastuu on 100€. Myös palvelutalon asukkaalle teetetystä palvelutyöstä voi saada kotitalousvähennystä. Avustamme mielellämme vähennyksen hakemisessa.

Lisätietoja vähennyksestä tästä.

NonaFysion tuottama kotipalvelu on suunnattu pääasiassa ikääntyneille henkilöille ja toteutetaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti asiakkaan kotona. Palvelun tarkoituksena on tukea ikäihmisen toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Kotipalvelu voi sisältää päivittäisissä toimissa avustamista (hygienia ja peseytyminen, pukeutuminen, liikkuminen), seuranpitoa kotona ja kodin ulkopuolella, kodinhoitoa (siivous, pyykkihuolto), ruuanlaittoa, asiointiapua, virkistys- ja ulkoilutoimintaa. Palvelu ei ole kotisairaanhoitoa, eikä sisällä lääkehuollon palveluita. Asiakkaan kanssa tehdään sopimus, jossa hän määrittelee palvelun sisällön, määrän ja toteutusajan-kohdan. Luonasi käy aina sama tuttu hoitaja.

Henkilökohtaiset palvelut

 • Peseytyminen
 • Pukeutuminen
 • Henkilökohtainen hygienia
 • Voinnin seuranta
 • Lääkemuistutukset
 • Avustaminen terveydenhoitopalveluiden järjestämisessä

Liikkuminen ja asiointiapu

 • Liikkumisen avustaminen
 • Kuljetus ja saattaminen
 • Käynnit lääkärissä ja näytteenotossa
 • Sairaalasta kotiutuminen
 • Lääkkeiden nouto apteekista

Kodinhoito ja seuranpito

 • Seuranpito ja keskustelu
 • Saattaminen asioinnissa
 • Ulkoilu- ja virkistystoiminta
 • Ruokaostokset
 • Aterioiden valmistaminen
 • Pyykki- ja vaatehuolto
 • Kevyet kodinhoitotyöt

Muistisairaan hoiva- ja huolenpito

 • Arjen toimissa avustaminen ja kannustaminen
 • Ravitseva ravinto ja ateriointi
 • Ulkoilu- ja virkistystoiminta
 • Omaishoitajan tuki
 • Turvallisuudesta huolehtiminen
 • MMSE-muistitestit

Palvelusetelillä

Palvelusetelillä ostettavat palvelut

Omaishoitajien sijaisuudet palvelusetelillä

Kohderyhminä ovat ikääntyneet ja aikuiset/ikääntyneet kehitysvammaiset henkilöt sekä lapsiperheet. Palvelut toteutetaan ja suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.


Palvelu voi sisältää esimerkiksi päivittäisissä toimissa avustamista, seuranpitoa ja valvontaa, kuntouttamista edistävä toimintaa, ulkoilua, siivousta sekä kodin- ja pihaympäristön hoitoa.


Myös lemmikkieläinten hoito ja ulkoilutus voi olla osana palvelukokonaisuutta.

Luonasi käy aina sama tuttu hoitaja.

Henkilökohtainen apu

Kohderyhmänä pääasiassa nuoret ja aikuiset kehitysvammaiset.


Työtehtäviin voi kuulua mm. avustaminen päivittäisissä toimissa, kotityöt (tuettu siivous, ruuanlaitto, kauppa-asiointi), luottamukselliset asiat, sosiaalisessa kanssa käymisessä ja kommunikoinnissa avustaminen, työssä ja harrastuksissa mukana oleminen, vapaa-ajan toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ja ulkoilu.


Suosituimpia yhdessä tehtäviä asioita asiakkaiden mielestä ovat olleet askartelu, leivonta ja ruuanlaitto. Myös koiran kanssa tekeminen on ollut monelle mieluista.

Toiminnanohjauksen ja kommunikoinnin apuna voidaan käyttää puhetta tukevia- ja korvaavia menetelmiä (tukiviittomat ja kuvat).