Hevosavusteinen kuntoutus

Hevosavusteista sosiaali- ja kuntoutuspalvelua:

-Sosiaalipedagoginen hevostoiminta:

        yksilö ja pienryhmätoimintana

-Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus hevosavusteisesti

Mitä on hevosavusteinen kuntoutus?

NonaFysion toteuttama hevosavusteinen kuntoutus on terapeuttista, kuntouttavaa ja kuntoutumista tukevaa hevostoimintaa, jossa käytetään menetelmänä ja orientaationa sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja neuropsykiatrista valmennusta. Toiminta on talliympäristössä hevosten kanssa tapahtuvaa toiminnallista kuntoutusta, jonka lähtökohtina ovat ihmisen ja hevosen välinen vuorovaikutus. Kuntoutuksen avulla tuetaan mm. asiakkaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja, toimijuutta sekä osallistumista.

Fysioterapeuttina toteuttamani kuntouttava hevostoiminta perustuu asiakkaan toimintakyvyn
kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja kehittämiseen, sekä erityisesti asiakaslähtöiseen, yksilölliseen toimitaan. Toiminnanohjauksen ja kommunikaation tukena voidaan käyttää tukiviittomia ja kuvia.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on hevosavusteinen sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä ja työskentelytapa, jota käytetään sosiaaliseen kuntoutukseen sekä sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä, estää ja korjata syrjäytymistä sekä tukea asiakkaan sosiaalista kasvua ja hyvinvointia. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu asiakkaan ja hevosen väliseen vuorovaikutukseen talliyhteisössä, jossa hevonen toimii työkaverina ja vuorovaikutuksen mahdollistajana. Talli toimii kasvatuksellisena yhteisönä, jossa hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa. 

Hevosavusteinen neuropsykiatrinen valmennus on lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattu ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä. Valmennuksessa käytetään ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja toiminta toteutetaan talliympäristössä. Valmennus on suunnattu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Toimintaan pääset myös ilman diagnoosia.

Hevosavusteinen kuntoutus ja hevosavusteinen neuropsykiatrinen valmennus ovat molemmat yleensä hyvin motivoivia kuntoutusmuotoja ja hoitoon sitoudutaan hyvin. Toiminta suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan asiakkaan sen hetkisiä tarpeita. Pari- ja pienryhmä työskentelyssä vertaistuki tuo oman myönteisen lisävaikutuksensa.

Kuntouttava hevostoiminta ei ole ratsastuksen opetusta eikä ratsastusterapiaa, vaan talliympäristössä toteutettavaa kuntouttavaa sosiaalista ja kasvatuksellista työtä. Hevonen on sosiaalinen laumaeläin ja toiminta hevosen kanssa tarjoaa monipuolisia vuorovaikutustilanteita. Hevoset voivat auttaa ihmistä tunnistamaan omia tunteitaan ja tarpeitaan sekä ilmaisemaan niitä.​

Toiminnan vaikuttavuus:

Hevosavusteisen kuntoutuksen vaikutus perustuu asiakkaan omaan kokemukseen ja sen kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen, jolloin talliympäristössä opitut taidot siirtyvät toiminnan kautta asiakkaan arkeen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.

Toiminnan vaikuttavuus saadaan parhaiten esille pidemmillä 10-25 kerran jaksoilla, jolloin yksittäinen toimintakerta on 60-90min

Toteutus:

Toiminnan alussa asiakkaan tai lähettävän tahon kanssa tehdään sopimus, johon kirjataan toiminnan tavoitteet ja kuntoutuksen kesto. Tavoitteiden etenemistä seurataan ja toiminnan päätteeksi tehdään loppuarvio. Hevostoiminnan tavoitteet ovat aina yksilöllisiä ja käytännön toteutus suunnitellaan niiden mukaisesti. Tavoitteena voi olla esim. keskittymiskyvyn parantaminen, vuorovaikutustaitojen tukeminen, sosiaalisten taitojen tai toiminnallisuuden tukeminen tai kehittäminen, kehonhallinta tai vastuun ottaminen.

Toiminnan yleisenä tavoitteena on erityisryhmien hyvinvoinnin parantaminen ja yhdessä tekeminen hevosen kanssa. Yksilön omat tavoitteet ja mielenkiinnon kohteet räätälöivät sen mitä kerroilla tehdään.

Käytännön toteutus tapahtuu yksilö-, pari- tai pienryhmätyöskentelynä (max 4 osallistujaa). Asiakkaan tavoitteista riippuen toiminta hevosen kanssa voi sisältää esim. hevosen hoitoa ja käsittelyä, harjoituk­sia hevosen kanssa maasta käsin, ratsain tai ajaen, poniagilityä, varustehuoltoa, tallitöitä ja hevosen ruokintaa tai talliympäristön huoltoa. Toiminnan pääpaino ei ole ratsastamisessa tai ajamisessa, vaan muussa toiminnassa hevosen kanssa talliympäristössä ja talliyhteisössä.

Hevostoimintaan tullessasi et tarvitse aiempaa kokemusta hevosista.

Kenelle soveltuu?

Hevosavusteinen kuntoutus soveltuu monenlaisille asiakasryhmille.

NonaFysion kohderyhmänä ovat pääasiassa:

  • erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset (ADHD, nepsy  ym.)
  • kehitysvammaiset ja autismin kirjo
  • mielenterveys-, kuntoutus- ja sosiaalipuolen asiakkaat
  • seniorit ja muistisairaat

Toiminta sopii hyvin myös stressinhallintaan ja itsetuntoa vahvistavaksi toiminnaksi, koulukiusatuille sekä ujoille ja jännittäville henkilöille. Myös perheet ja vanhempi & lapsi parit ovat tervetulleita.

Voit tulla mukaan toimintaan itsemaksavana tai maksusitoumuksella. Hevostoimintaan on mahdollista saada rahoitusta sairaanhoitopiirien kautta, kuntien sosiaalihuollon, lastensuojelun tai perhekuntoutuksen kautta, lastensuojelulaitosten kautta, sijaisperheiden kautta, yhdistysten tai seurakuntien kautta. Kysy lisää ohjaajalta.


Toimintaa ohjaa:

Toimintaa ohjaa Joanna Karling, joka on koulutettu SPHT-ohjaaja, fysioterapeutti ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. NonaFysiolla on hevostoimintaa varten voimassaolevat turvallisuusasiakirjat ja ensiapukoulutus. Toiminnassa mukana olevat ponit ja hevoset ovat kilttejä ja tehtäväänsä soveltuvia. Avustajia käytetään tarpeen mukaan.

NonaFysiolla on hevostoiminnan asiakkaita varten vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, joka kattaa hevostoiminnan asiakkaat, nepsyvalmennettavat sekä ponivierailut. Yrityksellä on myös voimassa oleva vastuuvakuutus.

Hevostoiminta toteutetaan pääasiassa pienellä yksityistallilla Vantaalla. Yhteistyötalleina toimivat myös Stall Gobbacka Espoossa ja Vermon Ravikoulu Espoossa.


Työkaverit:

Tässä esittelyä hevostoiminnassa käytössä olevista poneista ja hevosista. Kaikki mukana olevat ponit ja hevoset ovat kilttejä ja tehtäväänsä soveltuvia.

NIILO

Niilo on 7-vuotias gotlanninruss ruuna, joka on luonteeltaan äärimmäisen kiltti, sosiaalinen ja utelias.

Niilo osaa ratsastuksessa perusasiat (heC) ja toimii mainiosti myös ajaen. Niilo myös aloittelee uraansa raviponina terapiatyön ohessa.

Niilon kanssa voi lähteä ilman satulaa maastoilemaan, ohjasajaa kentällä, kärrytellä koppakärryillä, hypätä esteitä maasta käsin tai ratsain ym. Niilo myös nauttii rauhallisista metsäkävelyistä yksin tai kaverin kanssa.

ROOPE

Roope on 18-vuotias lämminveriruuna, joka on luonteeltaan kiltti laumanjohtaja.

Roope on nuoruudessaan kilpaillut raveissa ja on kilpauran jälkeen toiminut jo monta vuotta harrastehevosena ja viime vuosina päässyt myös terapiahevosen hommiin.

Roopella voi ajaa, ratsastaa ja tehdä kävelyjä metsässä. Roope myös nauttii pitkistä hoitohetkistä ja osaa ottaa rennosti. 


Tallit

Hevosavusteista kuntoutusta toteutetaan asiakkaan sijainnista riippuen eri talleilla. Yksilö- ja pari asiakkaat pääasiassa Vantaan yksityistallilla ja ryhmätoiminta pääosin Stall Gobbackassa Espoossa. Kaikkiin talleihin on max 30min matka esim. Helsingin keskustasta ja talleille pääsee myös julkisilla liikennevälineillä.

STALL GOBBACKA

Yhteistyötallina toimii Stall Gobbacka. Talli on vuonna 1995 perustettu yksityistalli, joka sijaitsee Pohjois-Espoossa rauhallisella alueella luonnonkauniissa maisemassa. Tallilla on maneesi, kenttä ja lähimaastoja.

Osoite: Gobbackantie 9, Espoo.

Tallille pääsee kulkemaan julkisilla liikenneyhteyksillä
HSL:n avulla. Autoileville on parkkitilaa tallin pihassa.

VEKAN TALLI

Vekan talli on pieni rauhallinen yksityistalli maalaismaisemassa Vantaan Riipilässä.

Tallilla on oma 1000m rata ja hyvät maastot liikkumiseen hevosen kanssa.

Tallille pääsee kulkemaan julkisilla liikenneyhteyksillä
HSL:n avulla. Autoileville on parkkitilaa tallin pihassa.


KUVIA TOIMINNASTA

Toiminnan tavoitteita ovat olleet mm:

Arjen toimien hallinta ja elämänhallinta

Keskittymiskyvyn parantaminen, kiukun hallinta, rauhoittuminen

Toiminnanohjauksen parantuminen

Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen

Nuoren sijoittuminen työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä saadun paikan keskeyttämisen ennaltaehkäisy

Nuoren tai aikuisen sosiaalisen syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja osallisuuden edistäminen

Kuntouttava työtoiminta talliympäristössä

Itsetunnon vahvistaminen